مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
تعمیر و سرویس جزئی و کلی انواع ترانسفورماتورهای توزیع ، فوق توزیع و قدرت از جمله موارد ذیل :
 • انجام عمليات تعميرات اساسی يک دستگاه ترانسفورماتور MVA 30 رديف ولتاژ Kv 132/33 پست شادگان متعلق به شرکت برق منطقه ای خوزستان
 • آماده سازی و سرویس سه دستگاه ترانسفورماتور 166.6 MVA در پست ری شمالی – برق منطقه ای تهران 
 •  تعمیر اساسی ترانسفورماتور 400 MVA ساخت شرکت ZTR در نیروگاه شازند – برق منطقه ای باختر
 • تعمیر یکدستگاه ترانسفورماتور 125 MVA در پست کوهدشت – برق منطقه ای باختر  
 • سرویس و رفع اشکال ترانسفورماتور 400 MVA ساخت شرکت ZTR مربوط به واحد 4 نیروگاه شازند
 • تعمیر ترانسفورماتور 90 MVA ردیف ولتاژ 63/230 کیلو ولت ساخت شرکتABB  مربوط به پست انجیرک – برق منطقه ای باختر 
 • تعمیر اساسی دو دستگاه ترانسفورماتور 100 MVA متعلق به سازمان آب و برق خوزستان (نیروگاه شهید عباسپور) 
 • تغییر سیستم خنک کاری ترانسفورماتورهای خریداری شده توسط شرکت TOYO در عسلویه( در توانهای مختلف )
 • تغییر سیستم خنک کاری ترنسفورماتور 15  MVA متعلق به شرکت برق منطقه ای زنجان
 • تعمیر اساسی و تغییر ردیف ولتاژ ترانسفورماتور 23 MVA شرکت آب و برق کیش 
 • تعمیر اساسی ترانسفورماتور 12.5 MVA ( هرمتیک) متعلق به نیروگاه منتظر قائم 
 • تعمیر اساسی ترانسفورماتور 8 MVA نیروگاه کرمان
 • تعمیر یکدستگاه ترانسفورماتور 100 MVA شرکت هیربدان – عسلویه 
 • تعمیر یکدستگاه ترانسفورماتور 94 MVA نیروگاه مسجد سلیمان – شرکت فراب
 • تامین مواد و بازسازی یکدستگاه ترانسفورماتور 30 MVA برق منطقه ای هرمزگان در پست عطار
 • بازبینی و تعمیر انواع ترانسفورماتورهای حادثه دیده حمل برای شرکتهای برق منطقه ای زنجان ، آذربایجان ، هرمزگان ، خوزستان ، مپنا و . . . 
 • تعمیر اتو ترانسفورماتور ترکیبی 32 MVA متعلق به شرکت پتروشیمی کیمیا – بندر امام 
 • رفع عیوب جزئی شامل تعویض بوشینگ ، رله بوخهلتس ، روغن نما . . . و نیز رفع نشتی از تجهیزات و محلهای جوش برای کلیه شرکتهای برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور و نیز شرکتهای صنایع سراسر کشور 
 • خدمات سیرکولاسیون روغن و تعویض روغن برای بسیاری از شرکتهای برق منطقه ای ، توزیع و نیز شرکتهای صنعتی سراسر کشور
 • تعمیر اساسی یک دستگاه ترانسفومراتور 30MVA-63/20KV ساخت شرکت هیتاچی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
 • ساخت و تامین قطعات و لوازم جانبی 2 دستگاه ترانسفورماتور 90MVA ساخت ساویگلیانو و نصب آنها در محل سایت (پست خاش) شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتورهای توزیع ، فوق توزیع و قدرت از جمله موارد ذیل : 
 •  نصب و راه اندازی 13 دستگاه ترانسفورماتور 100MVA / 410KV  نیروگاه سد کارون 4 
 • نصب و راه اندازی 13 دستگاه ترانسفورماتور 100MVA / 410KV  نیروگاه گتوند علیا 
 • نصب و راه اندازی چهار دستگاه ترانسفورماتور 40MVA / 115KV در کشور ارمنستان
 • نصب و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور 315MVA/ 400KV  مربوط به شرکت صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در بندرعباس 
 • نصب و راه اندازی یکدستگاه ترانسفورماتور  315MVA/ 400KV  در پست سورمق ، برق منطقه ای فارس 
 • نصب و راه اندازی 13 دستگاه ترانسفورماتور 94MVA نیروگاه مسجد سلیمان 
 • نصب و راه اندازی سه دستگاه ترانسفورماتور 125MVA برای برق منطقه ای آذربایجان 
 • نصب و راه اندازی 2 دستگاه ترانسفورماتور 160MVA پست بوئین زهرا – برق منطقه ای زنجان 
 • نصب و راه اندازی 34 دستگاه ترانسفورماتور با توانهای مختلف مربوط به شرکت طرح و پالایش در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی عسلویه 
 • نصب و راه اندازی54 دستگاه ترانسفورماتور با توانهای مختلف مربوط به کنسرسیوم آزان در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی عسلویه 
 • نصب و راه اندازی یکدستگاه ترانسفورماتور 125 MVA   پست سوسنگرد - برق منطقه ای خوزستان 
 • نصب و راه اندازی 2 دستگاه ترانسفورماتور 200MVA برق منطقه ای فارس در پست نیریز 
 • نصب و راه اندازی20 دستگاه ترانسفورماتور با توانهای مختلف ( توزیع و فوق توزیع ) برای پتروشیمی غدیر –بندر امام خمینی(ره) 
 • نصب و راه اندازی یکدستگاه ترانسفورماتور 65 MVA در نیروگاه کابل - کشور افغانستان
 • تست و راه اندازی 18 دستگاه ترانسفورماتور با توانهای مختلف ( توزیع و فوق توزیع ) برای پتروشیمی قائد بصیر 
 • نصب و راه اندازی 2 دستگاه راکتور 50 MVAr و 2 دستگاه راکتور نقطه نوترال ( ساخت اوکراین ) برای شرکت برق منطقه ای فارس در پست سورمق
 • تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای مختلف توزیع ، فوق توزیع و قدرت برای شرکتهای صنایع ( مپنا ، فراب ، سیمان ) ، برقهای منطقه ای و نیروگاهها 
 • نصب و راه اندازی ترانسفورماتور 160MVA پست شهید عضدی رشت شرکت برق منطقه ای گیلان
 • نصب و راه اندازی 2 دستگاه ترانسفورماتور 200MVA ساخت Hyosung در پست شهید سامعی یزد
 • نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 170MVA در پترو پارس عسلویه شرکت فولمن
نظارت بر نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت از جمله موارد ذیل :   
 • نظارت بر نصب و راه اندازی کلیه ترانسفورماتورهای 200MVA نیروگاهی شرکت مپنا در داخل و خارج کشور 
 • نظارت بر نصب و راه اندازی برخی از ترانسفورماتورهای خریداری شده شرکت سازه در عسلویه
 • نظارت بر نصب و راه اندازی برخی از ترانسفورماتورهای خریداری شده توسط شرکت هیربدان 
 • نظارت بر نصب و راه اندازی برخی از ترانسفورماتورهای خریداری شده توسط شرکتهای برق    منطقه ای سراسر کشور 
 • نظارت بر نصب و راه اندازی برخی از ترانسفورماتورهای خریداری شده توسط صنایع مختلف مانند پتروشیمی ، سیمان ، فولاد و . . . 
 • نظارت بر نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای شرکت  ESKOM در آفریقای جنوبی 
 • نظارت بر نصب و راه اندازی سه دستگاه ترانسفورماتور 32MVA   و 23MVA   شرکت فراب مستقر در نیروگاه تانا ، کشور کنیا 
 • نظارت بر نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور 200MVA  شرکت پارسیان در کشور یمن 
 • نظارت بر نصب 2 دستگاه ترانسفورماتور 125 MVA شرکت فراب در طرح سنگ و توده کشور تاجیکستان 
تعمیر و سرویس کلیدهای تنظیم ولتاژ ( با مجوز رسمی شرکت MR آلمان ) 
 • سرویس کلید تنظیم ولتاژ MR یک دستگاه ترانسفورماتور   200 MVA   نیروگاه جنوب اصفهان 
 • سرویس کلیدهای تنظیم ولتاژ سه دستگاه ترانسفورماتور 166.6 MVA پست ری شمالی – برق منطقه ای تهران
 • سرویس دو دستگاه کلید تنظیم ولتاژ و تعویض سلکتور سوئیچ یکدستگاه آن برای شرکت سیمان ایلام  
 • تعویض کلید تنظیم ولتاژ یکدستگاه ترانسفورماتور 30 MVA برق منطقه ای خراسان ( پست کمال نیشابور )            
 • تعویض کلید تنظیم ولتاژ یکدستگاه ترانسفورماتور 30 MVA برق منطقه ای غرب ( پست قروه)            
 • تعویض کلیدتنظیم ولتاژیکدستگاه ترانسفورماتور30 MVA برق منطقه ای گیلان(پست رودسر)            
 • تعویض کلید تنظیم ولتاژ یکدستگاه ترنسفورماتور 30 MVA - 132 KV در شهر هرات – کشور افغانستان           
 • بررسی فنی و رفع عیب از کلید تنظیم ولتاژ 18 دستگاه ترانسفورماتور ساختElin   برق منطقه ای آذربایجان  ( با همکاری موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ) 
 • تعمیر کلیدهای تنظیم ولتاژ یکدستگاه اتو ترانسفورماتور  200MVA   پست ناریوران – شرکت پارسیان 
 • تامین و تعویض کلید تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور 30MVA   پست سیدخندان برق منطقه ای تهران
 • تعویض کلید تنظیم ولتاژ ساخت ELIN با کلید تنظیم ولتاژ MR ترانسفورماتور 10MVA با اعمال تغییرات لازم شرکت سیمان صوفیان
19 خرداد 1395 10153
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025