مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
انجام آزمايشات کارخانه اي بر روي ترانسفورماتور :

آزمايشگاه فشار قوي اين شرکت قادر است با بهره گيري از دستگاه هاي تست و اندازه گيري کالبيره شده بسيار دقيق و پيشرفته و پرسنل متخصص خود کليه تست هاي روتين تا توان 50MVA و رديف ولتاژ 63KV را شامل اندازه گيري نسبت تبديل و کنترل گروه برداري ،اندازه گيري مقاومت DC سيم پيچها ، اندازه گيري تلفات بار و امپدانس اتصال کوتاه ، اندازه گيري تلفات و جريان بي باري تست هاي عايقي (Apply, Induce) ، اندازه گيري امپدانس توالي صفر ، اندازه گيري مقاومت عايقي ، اندازه گيري ظرفيت خازني و تانژانت دلتا بر اساس استاندارهاي IEC , BS , ANSI, NEMA , DIN/VDE   انجام داده و گواهي مربوطه را جهت اطلاع مشتريان صادر نمايد.
همچنين اين شرکت آمادگي دارد با همکاري آزمايشگاه فشار قوي شرکت ايران ترانسفو به عنوان شرکت مادر، اندازه گيري تخليه جزئي (PD) ، تست ضربه و تست حرارتي، در محل شرکت ايران ترانسفو انجام و گواهي مربوطه را صادر نمايد.
 
انجام آزمايشات روغن :                                                                                            
آزمايشگاه روغن اين شرکت قادر است با استفاده از دستگاه هاي کالبيره، مدرن و پيشرفته و پرسنل کار آزموده و متخصص خود عمده تست هاي روغن شامل استقامت عايقي روغن (Breakdown Voltage) ، ميزان آب موجود در روغن (Water Content)   ، تانژانت دلتا و تست گاز کروماتوگرافي (GC) را در محل سايت مشتريان انجام دهد . همچنين اين شرکت با همکاري آزمايشگاه مواد شرکت ايران ترانسفو  قادر است ساير تست هاي روغن شامل
  • ويسکوزيته ،
  • نقطه اشتعال ،
  • نقطه ريزش،
  • عدد اسيدي ،
  • ميزان آسکارل روغن PCB ،
  • مقاومت اکسيداسيون ،
  • چگالي و سولفور خوردگي

و ... بر اساس استاندارد IEC,DIN/VDE اجرا و گواهي مربوطه را جهت اطلاع مشتريان صادر نمايد.
20 خرداد 1395 7695
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2024