مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
شرايط فيزيکي و محيطي موجود و نحوه بارگيري از ترانسفورماتورها از عوامل موثر تعيين کننده عمر مفيد آن مي باشند. سرويس هاي دوره اي و نگهداري مناسب سهم بالايي در افزايش طول عمر ترانسفورماتور داشته و لذا وجود برنامه سرويس و نگهداري نشانه يک فعاليت کيفي مي باشد.


شرکت خدمات پس از فروش با استفاده از امکانات مناسب و تجهيزات پيشرفته و نيروي انساني متخصص آمادگي دارد با برنامه ريزي دقيق و مدون نسبت به اجراي سرويس هاي دوره اي و عمليات نگهداري ترانسفورماتورها اقدام نمايد.
20 خرداد 1395 8971
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2024