مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
عناوین دستورالعمل و موارد مرتبط با ترانسفورماتور های توزیع:
           1- تجهیزات و متعلقات ترانسفورماتور
           2- ترانسفورماتورهای توزیع روغنی هرمتیک
           3- ترانسفورماتورهای توزیع روغنی

           4- ترانسفورماتورهای خشک رزینی
           5- راهنمای نصب و بهره برداری ترانسفورماتورهای توزیع روغنی
           6- راهنمای نصب و بهره برداری ترانسفورماتورهای خشک زرینی
           7- مشخصات کلی ترانسفورماتور توزیع روغنی کم تلفات
13 اردیبهشت 1400 4363
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025