مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
آگهی مناقصه عمومی 02-99
شركت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو
در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به تعداد3 دستگاه مینی بوس به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32222380-024  از ساعت 15-8  تمـاس حاصـل نمـوده و حداكثر تا 7 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. ( اسناد مناقصه در سایت www.itass.ir موجود می باشد ) شركت خدمات پس از فروش ايران ترانسفـو در رد يا قبــول پيشنهادات ارائه شده مختار است.

(هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد)
 
آدرس: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، نبش خیابان مرداد ،  شرکت خدمات پس ازفروش ايـران ترانسفـو ( واحد پشتیبانی )

اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ چاپ آگهی 1399/06/16 
16 شهریور 1399 مدیر سایت 1438
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021