مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
مزایده 01-98
شركت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو
در نظر دارد ضایعات آهن حدوداً 5500 کیلوگرم، ضایعات ورق آلومینیوم حدوداً 200 کیلوگرم، ضایعات ورق هسته حدوداً 7200 کیلوگرم و  روغن ضایعاتی ترانسفورماتور حدوداً 10000 کیلوگرم خود را  از طريق مزایده به فروش برساند.

 
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32222380-024  از ساعت 16-8  تمـاس حاصـل نمـوده و حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. ( اسناد مزایده در سایت www.itass.ir موجود می باشد ) شركت خدمات پس از فروش ايران ترانسفـو در رد يا قبــول پيشنهادات ارائه شده مختار است.

(هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد)
 
آدرس: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد) نبش خیابان مرداد شرکت خدمات پس ازفروش ايـران ترانسفـو ( واحد پشتیبانی )

اسناد مزایده به شرح ذیل می باشد:

تاریخ چاپ آگهی 1398/04/22 
22 تیر 1398 مدیر سایت 260
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020